Koffieochtend Burgum, waar wij vrouwen dichter bij God willen brengen

Maandelijks op een woensdagochtend in “de Pleats” in Burgum (Schoolstraat 82)
Van 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur.
De toegang is vrij ( er is wel een collecte ).

Zijn liefde wijst ons altijd de weg

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

Een beweging van Gods liefde en trouw

Als team van de koffieochtend ervaren wij dat met deze zin eigenlijk alles is gezegd. Het verwoordt het gevoel dat wij hebben; “het dekt de lading”. Dat God ons als team gebruikt om de koffieochtenden te organiseren beschouwen wij als een groot voorrecht en als een teken van Zijn grote genade.

Terug in de tijd

Het is ooit begonnen toen een groepje van 8 vrouwen het verlangen had hun geloof, datgene dat zij zelf hadden ontvangen, breder uit te dragen en te delen met andere vrouwen. Tonneke Bijker werd uitgenodigd om te spreken en er kwamen, boven verwachting, 60 vrouwen naartoe. In de Pleats, in het Lytshus. Er kwam een vervolg… Geen spreekster, maar samen luisteren naar een cassettebandje met Bijbelstudies van Tonneke over de Efeze-brief. Na een jaar werd besloten om iedere maand een spreker of spreekster uit te nodigen en door Gods genade groeiden we in aantal, maar ook in diepte. Vrouwen gingen verlangen naar meer van Gods woord, getuige de toen ontstane Bijbelstudiegroep voor vrouwen, die tot op de dag van vandaag bijeenkomt.

Zoals destijds

We hadden toen en hebben nog steeds het verlangen om het zuivere, eenvoudige Bijbelse Woord aan vrouwen te brengen, zodat ze de Here Jezus persoonlijk mogen leren kennen en zo mogen groeien in hun geloof.
Opdat ze de warmte, liefde, trouw en ontferming van onze Hemelse Vader mogen ervaren in een fijne, ontspannen en gezellige sfeer waarin een ieder volkomen zichzelf kan zijn.

Tastbaar

We hebben dikwijls mogen horen dat er werkelijk iets gebeurt in de levens van vrouwen die de koffieochtend bezoeken. Men gaat bemoedigd weer naar huis; gesterkt! We horen nieuwe kostbaarheden uit Gods woord en we beleven grote én kleine innerlijke veranderingen. Ook de omgeving, het gezin, vrienden en familie merken het. Wat een groots teken van Gods genade en trouw!

Dankbaar

Als team mogen we een schakeltje zijn in het grote werk dat God zelf bewerkt! Vrouwen die gestalte proberen te geven aan de opdracht van de Here zelf om het kostbare geschenk dat ze zelf mochten ontvangen te delen met andere vrouwen.
Door de jaren heen hebben we in dit werk Gods liefde en trouw in praktische dingen mogen ervaren en beleven.
Alle kosten worden betaald uit de collecte en we hebben nog nooit tekort gehad. Het lukt ons
elke keer weer om voor elke geplande datum een spreker of spreekster te vinden die past binnen onze doelstelling. Als team zijn wij bezig met alles dat dient te worden geregeld. Er is wel eens een verschil van mening over het hoe en waar, maar er is nooit onenigheid! We hebben het fundament; Jezus’ offer en de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Dat is de basis van iedere vergadering en elke koffieochtend.
“Zijn liefde wijst ons altijd de weg. Een beweging van Gods liefde en trouw”