Welkom

Wij komen maandelijks samen
op een woensdagochtend
van 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Locatie: “de Pleats” in Burgum (Schoolstraat 82),

De toegang is vrij ( er is wel een collecte ).